کفپوش اپوکسی داروسازی ، اجرای کفپوش اپوکسی داروسازی

  • نویسنده : محمد غفاری
  • 4/24/2018 11:53:56 AM
  • 32 Love
  • 3 نظر

توضیحات کفپوش اپوکسی داروسازی

کفپوش صنعت داروسازی بصورت یکپارچه و بدون درز وبصورت صاف و بدونه هیچگونه پستی وفرورفتگی که اگر وجود داشته باشد به محل کشت باکتری ومیکروب تبدیل می گردد.

چسبندگی فوق العاده روی سطوح بتنی و فلزی و غیره داشته و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و شوینده، اشتعال، قارچ و باکتری میباشد.

به سهولت تمیز شده و نگهداری آن بسیار ارزان و ساده میباشد.

امکان خط کشی و طراحی بر روی این کفپوش وجود داشته و در رنگهای مختلف قابل اجرا است. این دانش بر پایه ماده مرکب آمین است.

به دلیل خاصیت پاک کنندگی و محافظت از سطح در برابر باکتری جایگزین بسیار مناسب و سازگار با محیط، به جای مواد ضد باکتری شیمیایی می باشد.

این پوشش کاملا محافظ است بر خلاف پوشش ها و لایه های سطحی، برای همیشه روی سطح فعال است. حتی در صورتی که سطح صدمه دیده و یا دچار آتش سوزی شده باشد.

کفپوش بهداشتی اپوکسی معمولاٌ در صنایع نظامی، بیمارستانها ( اتاق های عمل )، سالن های کنفرانس، Clean room استفاده می شود.

ویژگیهای کفپوش صنعت داروسازی (بهداشتی)

- مقاومت حرارتی ،شیمیایی مکانیکی مطلوب دارد.

- آنتی باکتریال وبهداشتی.

کفپوش اپوکسی داروسازی چیست؟

کفپوش اپوکسی داروسازی و بهداشتی یکپارچه، بدون درز و کاملا صاف و بدون هیچگونه پستی و فرورفتگی است تا به محل رشد باکتری و میکروب تبدیل نشود. چسبندگی فوقالعاده روی سطوح بتنی، فلزی و … دارد، همچنین امکان خطکشی و طراحی روی کفپوش وجود دارد و در رنگهای مختلف قابل اجرا است.

به دلیل مقاومت مکانیکی بالا بهترین گزینه برای مکانهای با ترافیک بالا است. این دانش بر پایه ماده مرکب آمین است. به دلیل خاصیت پاککنندگی و محافظت از سطح در برابر باکتری جایگزین بسیار مناسب و سازگار با محیط، بهجای مواد ضد باکتری شیمیایی است.

کفپوش صنعت داروسازی:

کفپوش اپوکسی داروسازی و بهداشتی پوششی کاملاً محافظ است برخلاف پوششها و لایههای سطحی، برای همیشه روی سطحفعال است. حتی درصورتیکه سطح صدمه دیده و یا دچار آتشسوزی شده باشد. کفپوش اپوکسی بیمارستانی (بهداشتی) معمولاٌ در صنایع نظامی، بیمارستانها و بخصوص اتاق عمل، سالن کنفرانس، Clean room و … استفاده میشود. کفپوش اپوکسی بیمارستان همچنین در صنایع غذایی، صنایع دارویی و بهداشتی و به طور کل تمامی مکانهایی که آنتی باکتریال بودن و ضد گرد و غبار بودن سطح اهمیت داشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگیهای کفپوش صنعت داروسازی:

- یکپارچه، بدون درز و کاملا صاف.
- چسبندگی فوقالعاده روی سطوح مختلف.
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و شویندهها.
- مقاوم به اشتعال و عایق صوتی و حرارتی.
- ضد قارچ و باکتری، آنتی باکتریال و بهداشتی.
- نظافت آسان و سریع. ضد گرد و غبار.
- عمر بالا، نگهداری و تعمیرات ارزان.
- امکان خطکشی و طراحی.
- مقاومت مکانیکی بالا و عایق رطوبت.